KONTAKT OS
Dansk | English
Gardit    
Viborg | 86 62 44 99
Esbjerg | 75 13 17 77
Fasterholt | 97 12 61 22
Fredericia | 76 27 40 99
VELKOMMEN TIL GARDIT A/S
Gardit er en dansk virksomhed med speciale i forbehandling og overfladebehandling af stål- og betonkonstruktioner. Virksomheden ligger i Danmark, men mobile teams rykker ud, hvor opgaverne er – mange steder i verden.
 
Maritimt - overfladebehandling for værftsindustrien og rederier

>> MARITIMT - overfladebehandling for værftsindustrien og rederier

Gardit udfører overfladebehandling på havne, værfter og på skibe i fart. Foruden de mobile teams har Gardit en stor maritim afdeling, som er fast tilknyttet Fayard Værftet på Lindø.

Fayard

Vandafrensning


Overfladebehandling af skibe kræver stor fleksibilitet og mobilitet. Opgaven skal oftest udføres i et fastlagt kort tidsrum, hvilket stiller store krav til udstyr, planlægning og ikke mindst kvalitetskontrol.

Gardit A/S er en seriøs samarbejdspartner, som er i stand til at imødekomme selv meget specifikke krav. Vi har stor fleksibilitet, når det gælder mandskab og udstyr. Vi lægger vægt på at have en opdateret udstyrspark og veluddannede medarbejdere for at sikre, at opgaven løses til rette tid og kvalitet.

Gardit A/S har i mange år udført afrensning og overfladebehandling på Fredericia Skibsværft via vores lokale maritime afdeling, der råder over en stor kapacitet af det mest moderne udstyr til vandafrensning. Det tætte samarbejde med værftet (nu Fayard A/S) fortsætter fremover i Lindø Industripark.

Højteknologisk og miljørigtig
Gardit A/S tilbyder afrensning af maling og korrosion med ultra højt tryk, kendt som UHP eller ultra high pressure. UHP-rensning betyder, at vand pumpes med højtryk op til 3.000 bar gennem en dyse, der danner en koncentreret vandstråle.

Vores robotter anvender flere roterende dyser, hvilket medfører en meget effektiv afrensning. Vandet opnår hastigheder på flere tusinde kilometer i timen, og ved siden af afrensningen giver anslagsenergien en opvarmning på 20-30°C af stålet, som derved tørrer inden nyrust dannes. Denne afrensningsform er effektiv til at undgå urenheder og især til at reducere saltmængden på ståloverflader til langt under, hvad der er krævet i de gældende malingstandarder.

Afrensningen foregår ved robotanlæg fra en lukket blæsekasse påmonteret et køretøj med en hydraulisk teleskoparm. Der er tilsluttet to slanger til blæsekassen. Den ene er tilsluttet en UHP-pumpe, der tilfører vandet med højtryk til dyserne. Den anden slange er tilsluttet et vakuumanlæg med filter, der suger vandet retur sammen meddet afrensede materiale. I forbindelse med retursuget skilles det afrensede materiale fra inden udledning af vandet.

Ved denne proces afgives der stort set ingen støv til omgivelserne, hvorfor andre aktiviteter på og omkring skibet kan udføres under afrensningen. Støjbelastningen er stærkt reduceret, da den robotstyrede afrensning foregår bag en tætsluttende muffe til retursuget. Denne afrensningsmetode er således særdeles skånsom for både miljø og arbejdsmiljø.

Robottyper
Der benyttes flere typer robotanlæg. Én type er særligt udviklet til afrensning af bundmaling og er manøvredygtig i de trange forhold under skibet, mens en anden opererer på skibets sider og kan række op til 30 meter fra dokkens bund.

På svært tilgængelige overflader benyttes håndholdte geværer, der ligeledes er tilsluttet UHP-pumper. Arbejdshastigheden afhænger af dyse, tryk, malingstykkelse og arbejdsudførelse. Efter skibet er afrenset udføres malerarbejdet efter gældende standarder og skibets specifikationer.

Fordele ved UHP-afrensning
Fjerner effektivt gamle belægninger
Kan arbejdes på skibet under afrensningen
Tørring inden nyrust dannes
Færre urenheder
Reducerer saltmængden
Intet sandstøv
Mindre miljøbelastning
Kan anvendes næsten overalt
Ideelt til vedligeholdelsesopgaver

Eksempler på overflader vi har behandlet
Skibssider indvendigt og udvendigt
Kommandobro og kahytter
Bundbehandling
Tanke til ballast, vand og kemikalier
Maskinrum
Master

Download Maritim overfladebehandlingsfolder (pdf)

Vindmøller
Vindmøller
Vindmølleindustrien vælger sine leverandører med omtanke. Gardit har været leverandør siden begyndelsen...
Mobil
Mobil
Når konstruktionerne ikke kan
komme til Gardit, kommer
Gardit til konstruktionerne...
Maritimt
Maritimt
Både store og små - i vand eller på land. Gardit råder over tidens mest moderne udstyr...
Offshore
Offshore
Overfladebehandling offshore er en stor udfordring. Gardit har mere end 30 års erfaring på området...
Værksteder
Værksteder
Der stilles store krav til overfladebehandling.
Gardit har de nødvendige faciliteter...
AAAAAA Højeste kreditværdighed 2013AAA Højeste kreditværdighed 2014